Därför kan du vara i behov av vårdbemanning

Vårdbemanning brukar vara ett samlingsnamn för flera olika yrken. Dessa brukar vara läkare, sjuksköterska arbetsterapeut/fysioterapeut och psykolog men även andra yrken kan förekomma. Som anställd på ett bemanningsföretag kan man arbeta på sjukhus eller vårdcentraler, i kommuner eller regioner samt privata vårdgivare. Det finns flera anledningar till varför man som uppdragsgivare kan vara i behov av hjälp inom vårdbemanning:

  • När någon i personalen har slutat och ni har inte hunnit få in någon ny på dennes plats.
  • Vid akut frånvaro såsom en längre tids sjukskrivning.
  • Som extra, och kanske mer tillfälligt,stöd i verksamheten vid arbetstoppar.

Oavsett vilken anledning som finns är tanken med ett bemanningsföretag är att ni som uppdragsgivare ska få en kompetens som ni är i behov av. Genom kunskap, rutiner och kvalitets- och behörighetskontroller matchar bemanningsföretaget kravprofilen med den rätta kompetensen. Detta för att få den rätta kompetensen på rätt plats. På så vis kan man nå en hög kvalitet i arbetet, oavsett om det avser läkare, fysioterapeut eller sjuksköterska.

Fördelar med vårdbemanning för både konsult och uppdragsgivare

Genom att ta hjälp av ett bemanningsföretag för behovet av vårdbemanning kommer både ni som uppdragsgivare och konsulten få fördelar jämfört med mer traditionell rekrytering. Bland det viktigaste hos både konsulten och uppdragsgivare är att det finns en flexibilitet. Som uppdragsgivare får du en flexibel tillgång till personal och som konsult kan du vara flexibel vad gäller i vilken omfattning du vill arbeta. Du kan också påverka hur, när och vart du vill arbeta.

Som konsult är det givetvis viktigt att få en bra lön för det arbete man utför men det finns också andra delar som är betydelsefulla. Det kan till exempel vara varierande arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor, uppskattning för arbetet och professionell utveckling.

Som uppdragsgivare kan det istället vara viktigt med en förutsägbar personalkostnad och en personlig kontaktperson på bemanningsföretaget. Tanken är att inte bara få in personal för att fylla en tom plats utan att få in en person med rätt kompetens och kunskap. Den ska sedan kunna både arbeta och verka för en kompetenshöjning på arbetsplatsen.


Publicerat

i

av

Etiketter: