Smart rökdetektor för bostaden

Smart rökdetektor för bostaden

Att rusta sitt hem för alla eventualiteter är någonting man kan argumentera för. Det är lätt att i efterhand tänka på allt man hade kunnat göra för att förebygga diverse situationer som kan komma att visa sig. Att vara steget före och gardera sig, är ofta svårare. I viss utsträckning kan man se hur allt fler hushåll anstränger sig för att minimera risken för skador. Brandvarnare är för de allra flesta någonting självklart. Likaså en låda förband om någonting skulle inträffa. Rökdetektorer av med avancerad sort är ännu förhållandevis ovanliga även om många valt att inkludera dessa i hemlarm och säkerhetsstrategi.

Smarta rökdetektorer låter nästan som någonting sprunget ur teknikföretagens verkstad. Det är dock inte vare sig en app eller någonting annat i digital väg. Det handlar om rökdetektorer som anpassats för att ge bästa tänkbara skydd vid brand eller andra svårigheter. Om larmet går i något av husets rum, börjar alla rökdetektorer slå larm samtidigt. Även den som har en större fastighet kan på så vis få reda på att någonting inte stämmer. Frasen ”brand i annat rum” kommer ur varje brandvarnare förutom den i berört utrymme.

Via telefonen

När hemmets brandvarnare ger signal skickas även information till mobiltelefonen. Skulle man befinna sig i närheten av hemmet kan man snabbt ta sig in för att hantera problemet som förorsakat larmet. Är det ett svårare läge får man vetskap om vad som sker. Dessa nyare rökdetektorer används som del i hemlarm vilket kommer med vissa större fördelar. En operatör finns på andra sidan tråden och har möjlighet att ta kontakt med de som finns i huset via högtalartelefon. På så vis kan man delge varandra viktig information för att minimera risker. Både för de som befinner sig i huset och för eventuell räddningspersonal.

När två eller fler rökdetektorer uppfattar indikation på brand kan operatören påkalla hjälp direkt. Oavsett om någon finns i huset eller inte kan räddningstjänsten komma till platsen. I och med den kommunikation som finns via högtalare och video, går det att underrätta insatspersonalen om situationen. På detta sätt kan man effektivare släcka branden och därmed bespara bostadsinnehavarna en rad renoveringar och kostnader. På så vis är det en naturlig del av säkerheten i huset generellt. Oavsett om det gäller inbrott eller bränder och vattenskador, kan ett bra säkerhetsföretag bidra till att undvika större åverkan vilket utgör en stor fördel samt bättre säkerhet.


Publicerat

i

av

Etiketter: